SPIRARE

Hloža 1285
018 61 Beluša
Firemný telefón: 0918 456 851
IČO: 36122815Informácie o ordinácii SPIRARE

 

Klinická logopédia, neuroterapia, grafologia.

 

Komplexná logopedická starostlivosť o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou - prevencia, diagnostika, terapia, poradenstvo

- dyslália

- poruchy vývinu reči

- špecifické poruchy učenia

- poruchy rezonancie

- poruchy hlasu

- afázia

- dyzartria

- anartria

- mutizmus

- brbľavosť

- zajakavosť

- symptomatické poruchy reči /narušená komunikačná schopnosť pri por. zraku, sluchu, .../

 

Kontaktné osoby

 

Mgr. Eva Vácvalová

 

Kde nás nájdete?